Catalog Page
SIA "Medserviss - M" dibināta 1995.gadā. Firma nodrošina medicīnas aparatūras tehnisko apkalpošanu un remontu.

Remonta un servisa darbus veic ražotājfirmās sertificēti speciālisti. Firmas darbiniekiem ir pieredze rentgena, stomatoloģijas, funkcionālās diagnostikas, fizioterapeitiskās aparatūras, narkozes- elpināšanas, sterilizācijas un dezinfekcijas iekārtu ekspluatācijā un remontā. Firmas darbinieku skaitā ir inženieris-tehnologs un rezervju daļu sagādes speciālists.

Remonts pēc izsaukuma - tiek pieņemts diennakts laikā.

Remontu veikšanas termiņi: sākot no meistara ierašanās dienas 1- 3 dienu laikā.

Latvijas dažādos rajonos strādā SIA "Medserviss - M" pārstāvji, bet Rīgā, Ventspils ielā 53 atrodas medicīnas aparatūras remontu darbnīca.

Otrs SIA "Medserviss - M" darbības novirziens – medicīnas iekārtu tirdzniecība. Mēs piedāvājam vairaku ārzemju firmu jauno medicīnisko aparatūru.

Savā darbībā firma lielu uzmanību ir pievērsusi jaunas aparatūras tirdzniecībai. Līdz ar to firma nodrošina klientiem kompleksu jautājumu risināšanu - tirdzniecību, garantijas apkopi un pēc garantijas apkopi.

Firmai ir veiksmīga sadarbība ar daudzām vadošām pasaules firmām. Firmai ir senas tradīcijas darbībai veselības aprūpes sistēmā. 70% firmas darbinieku šai jomā darbojas vairāk kā 15 gadus.
Šobrīd firmai ir vairāki noslēgti līgumi par medicīnas aparatūras apkalpošanu.

Savā darbībā firma vienmēr ir centusies meklēt racionālu risinājumu apkalpojot esošo, piedāvājot jauno tehniku. Medicīnas personālam tiek sniegta informācija par aparatūras tehniskajiem aspektiem un ieteikti labākie problēmu

risinājumi iegādājoties, uzstādot un apkalpojot aparatūru.

Firma pilnībā uzņēmās atbildību par izplatītā produkta tehnisko līmeni un nodrošina aparatūras garantijas un pēc garantijas servisu.
Aparatūras tirdzniecības process tiek veikts ciešā sadarbībā ar ārstiem, līdz ar to tiek nodrošināta modernas, konkrētām prasībām atbilstošas tehnikas piegāde medicīnas iestādēm.